בס"ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דרשות מוצ"ש

 

דרשות שלישי

 

אתר ש"ס

 

שידור חי

 

סיפורים

 

סליחות

 

תמונות

 

הלכות

 

אודות

 

ראשי

 

דרשות מוצאי שבת


דף זה כולל את הדרשות שניתנו בבית הכנסת היזדים בירושלים החל מראש חודש אלול התשס"ד. הדרשות ניתנות מדי מוצאי שבת, ומשודרות באמצעות הלווין לקהל הרחב.

 

מרן דורש בבית הכנסת היזדים מאז שנת תשל"ג. כשעה לאחר צאת השבת דורש רב אורח (בכל שבוע רב אחר), ולאחר מכן מתחילה דרשתו הקבועה של כבוד מרן הראשון לציון עובדיה יוסף שליט"א. הדרשה עוסקת בדרך כלל בהלכות, תוך הסבר מפורט על שורשי ההלכה בכל הדורות, ובשפה השווה לכל נפש. אבל, כידוע, "לא המדרש עיקר, אלא המעשה", ולכן נוהג מרן שליט"א לקראת סוף שיעור ההלכות, לבאר עניין מסויים בפרשת השבוע (ובימי ספירת העומר, לבאר משניה מפרקי אבות), תוך הבאת סיפור מעניין הקשור לעניין, בלשון המושכת את הלבבות.

 

לתשומת לבכם, החל מתשרי תשס"ז השיעורים ניתנו מבית הכנסת הסמוך לביתו של מרן, בשל השינוי במצבו הבריאותי של כבוד מרן שליט"א.

 

הערה: הדרשות ממוינות ע"פ תאריך יורד (הדרשות האחרונות בהתחלה); לשמירת דרשה לשימוש חוזר, יש ללחוץ עליה בלחצן הימני ולבחור "שמירת מטרה בשם".

 

מהלכות קידוש - המשך
ליל כא באב תש"ע (59 דקות)

                       
 

מהלכות קידוש
ליל יד באב תש"ע (68 דקות)

                       
 


 
מהלכות קידוש
 
ליל יד באב תש"ע (68 דקות)
 

                       
 

 

 

 

 

 

 

תשעה באב
ליל ז באב תש"ע (72 דקות)

                       
 

מענייני בין המיצרים
ליל כב בתמוז תש"ע (53 דקות)

                       
 

4 צומות*
ליל טו בתמוז תש"ע (52 דקות)

                       
 

*התייחסות לפרשת עמנואל מהדקה ה-31 ואילך

להוסיף מחול לקודש
ליל א תמוז תש"ע (55 דקות)

                       
 

מהלכות מלאכה המתחילה בערב שבת
ליל יז סיון תש"ע (45 דקות)

                                             
 

מהלכות שבת - המשך
ליל י סיון תש"ע (47 דקות)

                                             
 

מהלכות יום טוב
ליל ג סיון תש"ע (44 דקות)

                                             
 

הלכות יום טוב - המשך
ליל כה אייר תש"ע (55 דקות)

                                             
 

מהלכות יום טוב - המשך
ליל יח אייר תש"ע (64 דקות)

                                             
 

מהלכות יום טוב
ליל יא אייר תש"ע (35 דקות)

                                             
 

ספירת העומר
ליל ד אייר תש"ע (52 דקות)

                                             
 

מדיני ספירת העומר
ליל כז ניסן תש"ע (62 דקות)

                                             
 

מהלכות יום טוב
ליל כ ניסן תש"ע (59 דקות)

                                             
 

מהלכות ליל פסח
ליל יג ניסן תש"ע (51 דקות)

                                             
 

מהלכות פסח
ליל ו ניסן תש"ע (60 דקות)

                                             
 

ברכת האילנת
ליל כח אדר תש"ע (65 דקות)

                                             
 

מענייני הפסח
ליל כא אדר תש"ע (65 דקות)

                                             
 

מהלכות פורים
ליל יד אדר תש"ע (64 דקות)

                                             
 

פרשת זכור
ליל ז אדר תש"ע (39 דקות)

                                             
 

ארבע פרשיות
ליל ל שבט תש"ע (79 דקות)

                                             
 

מהלכות קריאת התורה
ליל כג שבט תש"ע (53 דקות)

                                             
 

מהלכות שבת - המשך
ליל טז שבט תש"ע (45 דקות)

                                             
 

מענייני תפילת ערבית - רשות
ליל ט שבט תשע"ע (68 דקות)

                                             
 

ערב שבת בין השמשות
ליל ב שבט תש"ע (58 דקות)

                                             
 

מלאכה המתחילה בערב שבת
ליל כד טבת תש"ע (60 דקות)

                                             
 

שהיה והטמנה בערב שבת
ליל יז טבת תש"ע (47 דקות)

                                             
 

מהלכות ההכנות לשבת
ליל י טבת תש"ע (68 דקות)

                                             
 

מהלכות חנוכה
ליל כו כסלו תש"ע (53 דקות)

                                             
 

מהלכות הבדלה - המשך
ליל יט כסלו תש"ע (54 דקות)

                                             
 

מהלכות שבת והבדלה
ליל יב כסלו תש"ע (62 דקות)

                                             
 

מהלכות קריאת התורה - המשך
ליל ה כסלו תש"ע (63 דקות)

                                             
 

מהלכות קריאת התורה
ליל כח חשון תש"ע (57 דקות)

                                             
 

הלכות קידוש - המשך
ליל כא חשון תש"ע (53 דקות)

                                             
 

מהלכות קידוש
ליל ז חשון תש"ע (61 דקות)

                                             
 

טל ומטר
ליל ל תשרי תש"ע (66 דקות)

                                             
 

מהלכות ארבעת המינים
ליל טז תשרי תש"ע (43 דקות)

                                             
 

מהלכות יום הכפורים וסוכות
ליל ט תשרי תש"ע (46 דקות)

                                             
 

מהלכות תפילות ראש השנה
ליל כד אלול תשס"ט (58 דקות)

                                             
 

מהלכות שופר
ליל יז אלול תשס"ט (64 דקות)

                                             
 

מהלכות עשרת ימי תשובה
ליל י אלול תשס"ט (60 דקות)

                                             
 

דיני סליחות
ליל ג אלול תשס"ט (74 דקות)

                                             
 

הלכות קידוש - המשך
ליל כו אב תשס"ט (40 דקות)

                                             
 

המשך הלכות קידוש
ליל יח אב תשס"ט (34 דקות)

                                             
 

מהלכות ערב שבת - הדלקת הנר
ליל יב אב תשס"ט (60 דקות)

                                             
 

מהלכות תשעה באב
ליל ה אב תשס"ט (54 דקות)

                                             
 

מהלכות חודש אב
ליל כז תמוז תשס"ט (64 דקות)

                                             
 

בין המיצרים - לא תתגודדו
ליל כ תמוז תשס"ט (62 דקות)

                                             
 

מהלכות ארבעה צומות
ליל יג תמוז תשס"ט (43 דקות)

                                             
 

מהלכות ערב שבת - המשך
ליל ו תמוז תשס"ט (46 דקות)

                                             
 

מהלכות שבת - ערב שבת
ליל כט סיון תשס"ט (48 דקות)

                                             
 

מהלכות שבת - המשך
ליל כב סיון תשס"ט (79 דקות)

                                             
 

מהלכות ברכות
ליל ח סיון תשס"ט (55 דקות)

                                             
 

מדיני עירובי תבשילין
ליל א סיון תשס"ט (59 דקות)

                                             
 

מהלכות יום טוב שני של גלויות
ליל כג אייר תשס"ט (53 דקות)

                                             
 

מהלכות יום טוב - המשך
ליל ט אייר תשס"ט (49 דקות)

                                             
 

מהלכות יום טוב - המשך
ליל ב אייר תשס"ט (74 דקות)

                                             
 

מענייני העומר
ליל כה ניסן תשס"ט (70 דקות)

                                             
 

מהלכות סדר ליל פסח
ליל יא ניסן תשס"ט (45 דקות)

                                             
 

מהלכות פסח - המשך
ליל ד ניסן תשס"ט (74 דקות)

                                             
 

מהלכות פסח - המשך
ליל כו אדר תשס"ט (71 דקות)

                                             
 

מהלכות פסח
ליל יט אדר תשס"ט (62 דקות)

                                             
 

מדיני תענית אסתר ופורים
ליל יב אדר תשס"ט (74 דקות)

                                             
 

מהלכות מגילה
ליל ה אדר תשס"ט (39 דקות)

                                             
 

מהלכות חודש אדר
ליל כז שבט תשס"ט (53 דקות)

                                             
 

מדיני הבדלה - המשך
ליל כא שבט תשס"ט (74 דקות)

                                             
 

מדיני הבדלה
ליל יג שבט תשס"ט (24 דקות)

                                             
 

קריאת קודש מפי הרה''ג מאיר מזוז (כסא רחמים)
ליל ז שבט תשס"ט (9 דקות)

                                             
 

הלכות שבת - קידוש
ליל ז שבט תשס"ט (71 דקות)

                                             
 

הלכות ברכות התורה בשבת
ליל כט טבת תשס"ט (48 דקות)

                                             
 

הלכות שבת - המשך
ליל כב טבת תשס"ט (41 דקות)

                                             
 

הלכות קידוש - המשך
ליל כה חשון תשס"ט (62 דקות)

                                             
 

ברך עלינו + בחירות
ליל יח חשון תשס "ט (51 דקות)

                                             
 

קידוש בשבת + בחירות לרשויות
ליל יא חשון תשס"ט (67 דקות)

                                             
 

פרשת נח
ליל ד חשון תשס"ט (31 דקות)

                                             
 

תפילות תשלומין (+תמיכה ברב פרוש)
ליל כז תשרי תשס"ט (?? דקות)

                                             
 

מדיני סוכות וארבעת המינים
ליל יג תשרי תשס"ט (53 דקות)

                                             
 

מהלכות יום הכפורים
ליל ו תשרי תשס"ט (65 דקות)

                                             
 

מענייני עשרת ימי תשובה
ליל כח אלול תשס"ח (67 דקות)

                                             
 

מענייני שמיטת כספים - ב
ליל כא אלול תשס"ח (70 דקות)

                                             
 

מענייני השמיטה
ליל יד אלול תשס"ח (75 דקות)

                                             
 

מהלכות שופר
ליל ז אלול תשס"ח (76 דקות)

                                             
 

מענייני הסליחות
ליל ל אב תשס"ח (58 דקות)

                                             
 

הלכות שבת - המשך
ליל כג אב תשס"ח (45 דקות)

                                             
 

מהלכות שבת - המשך
ליל טז אב תשס"ח (56 דקות)

                                             
 

תשעת הימים ותשעה באב
ליל ב אב תשס"ח (66 דקות)

                                             
 

ימי בין המיצרים (שלושת השבועות)
ליל כד תמוז תשס"ח (54 דקות)

                                             
 

ד' צומות
ליל יז תמוז תשס"ח (57 דקות)

                                             
 

שניים מקרא ואחד תרגום
ליל י תמוז תשס"ח (84 דקות)

                                             
 

מהלכות שבת - המשך (קבלת שבת)
ליל ג תמוז תשס"ח (55 דקות)

                                             
 

מהלכות שבת - המשך
ליל כו סיון תשס"ח (58 דקות)

                                             
 

מהלכות שבת - המשך
ליל יט סיון תשס"ח (44 דקות)

                                             
 

מהלכות שבת - מלאכה המתחילה בער''ש
ליל יב סיון תשס"ח (64 דקות)

                                             
 

מהלכות יום טוב - חלק ה
ליל ה סיון תשס"ח (67 דקות)

                                             
 

מהלכות יום טוב - חלק ד (מוקצה)
ליל כז אייר תשס"ח (54 דקות)

                                             
 

מהלכות יום טוב - חלק ג
ליל כ אייר תשס"ח (61 דקות)

                                             
 

מהלכות יום טוב - חלק ב
ליל יג אייר תשס"ח (62 דקות)

                                             
 

מהלכות יום טוב - חלק א
ליל ו אייר תשס"ח (83 דקות)

                                             
 

מהלכות שבת - דיני מוקצה
ליל כט ניסן תשס"ח (77 דקות)

                                             
 

מהלכות ספירת העומר
ליל כב ניסן תשס"ח (73 דקות)

                                             
 

מהלכות פסח - חלק ב
ליל ח ניסן תשס"ח (77 דקות)

                                             
 

מהלכות פסח - חלק א
ליל א ניסן תשס"ח (57 דקות)

                                             
 

מהלכות הבדלה ומהלכות ברכת האילנות
ליל כג אדר ב תשס"ח (62 דקות)

                                             
 

מהלכות מוצ''ש ומהלכות פורים משולש
ליל טז אדר ב תשס"ח (55 דקות)

                                             
 

מהלכות פורים וקריאת המגילה
ליל ט אדר ב תשס"ח (62 דקות)

                                             
 

מהלכות ארבע פרשיות
ליל ב אדר ב תשס"ח (63 דקות)

                                             
 

הוראת מרן לאמירת מי שברך לחיילים כל שני וחמישי
ליל כה אדר א תשס"ח (4 דקות)

                                             
 

מהלכות ברכות וקריאת התורה -ג
ליל כה אדר א תשס"ח (68 דקות)

                                             
 

מהלכות ברכות התורה -ב
ליל יח אדר א תשס"ח (58 דקות)

                                             
 

מהלכות ברכות התורה
ליל יא אדר א תשס"ח (64 דקות)

                                             
 

שניים מקרא ואחד תרגום
ליל ד אדר א תשס"ח (66 דקות)

                                             
 

שחרית של שבת
ליל כז שבט תשס"ח (72 דקות)

                                             
 

מדיני השהיה והטמנה בשבת
ליל כ שבט תשס"ח (73 דקות)

                                             
 

מדיני לחם משנה
ליל יג שבט תשס"ח (40 דקות)

                                             
 

מדיני יין לקידוש*
ליל ו שבט תשס"ח (50 דקות)

                                             
 

*‏הפרעות בפס הקול ובוידאו במקור

מהלכות שבת - ב (שידור חלקי*)
ליל א כסלו תשס"ח (17 דקות)

                                             
 

*השידור נקלט ברובו בצורה מקוטעת ביותר

נרות שבת (שידור מקוטע*)
ליל כג חשון תשס"ח (64 דקות)

                                             
 

*השידור נקלט בצורה מקוטעת ביותר

ברך עלינו וטל מטר - חלק ב
ליל טז חשון תשס"ח (77 דקות)

                                             
 

ברך עלינו*
ליל ט חשון תשס"ח (24 דקות)

                                             
 

*בשל בעיות טכניות חצי הדרשה הראשון חסר.

מענייני שמיטה/שביעית - חלק ב
ליל ב חשון תשס"ח (73 דקות)

                                             
 

מענייני שמיטה/שביעית
ליל כה תשרי תשס"ח (60 דקות)

                                             
 

מענייני שמיני עצרת
ליל יח תשרי תשס"ח (41 דקות)

                                             
 

מהלכות חג הסוכות
ליל ד תשרי תשס"ח (54 דקות)

                                             
 

מהלכות יום הכפורים
ליל כו אלול תשס"ז (60 דקות)

                                             
 

מענייני שופר ורה''ש
ליל יט אלול תשס"ז (64 דקות)

                                             
 

השינויים בתפילה בעשרת ימי תשובה
ליל יב אלול תשס"ז (74 דקות)

                                             
 

מענייני ראש השנה
ליל ה אלול תשס"ז (66 דקות)

                                             
 

מענייני אמירת הסליחות
ליל כח אב תשס"ז (64 דקות)

                                             
 

שבת: לא יקרא לאור הנר
ליל כא אב תשס"ז (78 דקות)

                                             
 

עוד מהלכות שבת
ליל יד אב תשס"ז (53 דקות)

                                             
 

תשעה באב, והשבוע שחל בו
ליל ז אב תשס"ז (67 דקות)

                                             
 

ממנהגי ימי בין המצרים - ב
ליל כט תמוז תשס"ז (50 דקות)

                                             
 

ממנהגי ימי בין המצרים
ליל כב תמוז תשס"ז (71 דקות)

                                             
 

מדיני ארבעה צומות
ליל טו תמוז תשס"ז (60 דקות)

                                             
 

פסיק רישיה דלא ניח ליה
ליל ח תמוז תשס"ז (57 דקות)

                                             
 

מדיני חולה בשבת
ליל א תמוז תשס"ז (70 דקות)

                                             
 

מרן: עצרת סליחות* לקראת עימות אפשרי עם סוריה ואיראן: 'אנחנו בצרה גדולה'!
ליל כד סיון תשס"ז (כדקה)

                                             
 

*העצרת תתקיים ביום חמישי, כח סיון, בשעה 18:00 ותועבר בלווין וערוצי הקודש

דברי מרן על מצעד התועבה: כולנו נצא במחאה חריפה!
ליל כד סיון תשס"ז (דקה וחצי)

                                             
 

מדיני תיקון מנא במאכלים
ליל כד סיון תשס"ז (74 דקות)

                                             
 

מדיני מלאכת דש בשבת
ליל יז סיון תשס"ז (75 דקות)

                                             
 

מדיני בישול בשבת
ליל י סיון תשס"ז (59 דקות)

                                             
 

מהלכות חג השבועות
ליל ג סיון תשס"ז (50 דקות)

                                             
 

הלכות יום טוב - חלק ד
ליל כה אייר תשס"ז (66 דקות)

                                             
 

הלכות יום טוב - חלק ג
ליל יח אייר תשס"ז (63 דקות)

                                             
 

הלכות יום טוב - חלק ב
ליל יא אייר תשס"ז (61 דקות)

                                             
 

הלכות יום טוב - חלק א
ליל ד אייר תשס"ז (76 דקות)

                                             
 

עוד מדיני ספירת העומר
ליל כז ניסן תשס"ז (57 דקות)

                                             
 

מדיני ספירת העומר
ליל כ ניסן תשס"ז (55 דקות)

                                             
 

ליל הסדר
ליל יג ניסן תשס"ז (40 דקות)

                                             
 

מהלכות הגעלה
ליל ו ניסן תשס"ז (14 דקות)

                                             
 

מהלכות חמץ בפסח*
ליל כח אדר תשס"ז (58 דקות)

                                             
 

* לצערנו אירעה תקלה טכנית במהלך הקלטת פס הקול

מהלכות ברכת האילנות
ליל כא אדר תשס"ז (87 דקות)

                                             
 

מהלכות פורים
ליל יד אדר תשס"ז (57 דקות)

                                             
 

מהלכות קריאת מגילה
ליל ז אדר תשס"ז (63 דקות)

                                             
 

ארבע פרשיות
ליל ל שבט תשס"ז (60 דקות)

                                             
 

פת הבאה בכסנין (מזונות)
ליל כג שבט תשס"ז (51 דקות)

                                             
 

ספק ברכות להקל*
ליל טז שבט תשס"ז (58 דקות)

                                             
 

* בחלק מהדרשה היו בעיות קליטה

מהלכות ט''ו בשבט
ליל ט שבט תשס"ז (68 דקות)

                                             
 

עוד מהלכות ברכות (דין הפסק)
ליל ב שבט תשס"ז (74 דקות)

                                             
 

מהלכות ברכות - המשך
ליל כד טבת תשס"ז (68 דקות)

                                             
 

עוד מהלכות ברכות
ליל יז טבת תשס"ז (96 דקות)

                                             
 

מהלכות עשרה בטבת
ליל י טבת תשס"ז (64 דקות)

                                             
 

הלכות עורלה
ליל ג טבת תשס"ז (92 דקות)

                                             
 

מהלכות חנוכה - ב
ליל כו כסלו תשס"ז (80 דקות)

                                             
 

מהלכות חנוכה
ליל יט כסלו תשס"ז (84 דקות)

                                             
 

חלומות
ליל יב כסלו תשס"ז (81 דקות)

                                             
 

ברכת שהחיינו - המשך
ליל ה כסלו תשס"ז (61 דקות)

                                             
 

ברכות ההודאה - המשך
ליל כח חשון תשס"ז (54 דקות)

                                             
 

ברכת שהחיינו
ליל כא חשון תשס"ז (54 דקות)

                                             
 

ברכות הראיה
ליל יד חשון תשס"ז (58 דקות)

                                             
 

ברכות ההודאה
ליל ז חשון תשס"ז (70 דקות)

                                             
 

טל ומטר
ליל ל תשרי תשס"ז (45 דקות)

                                             
 

מהלכות שמחת תורה
ליל טז תשרי תשס"ז (24 דקות)

                                             
 

מהלכות חודש אלול
ליל י אלול תשס"ו (69 דקות)

                                             
 

מהלכות ברכות - ט (אירוסין ונישואין)
ליל ג אלול תשס"ו (60 דקות)

                                             
 

מהלכות ברכות - ח (שהחיינו, הלבנה)
ליל כו אב תשס"ו (50 דקות)

                                             
 

מהלכות ברכות - ז
ליל יט אב תשס"ו (54 דקות)

                                             
 

מהלכות ברכת שהחיינו
ליל יב אב תשס"ו 51 דקות)

                                             
 

דברי מרן על ביטול בין הזמנים
ליל ה אב תשס"ו (3 דקות)

                                             
 

מהלכות תשעה באב
ליל ה אב תשס"ו (63 דקות)

                                             
 

בעקבות הלחימה - קריאת מרן להשתתפות בעצרת סליחות בכותל בער''ח אב
ליל כז תמוז תשס"ו (2 דקות)

                                             
 

משנכנס אב ממעטין בשמחה
ליל כז תמוז תשס"ו (64 דקות)

                                             
 

דברי מרן החשובים בעניין המתיחות בצפון
ליל כ תמוז תשס"ו (3 דקות)

                                             
 

בין המיצרים
ליל כ תמוז תשס"ו (31 דקות)

                                             
 

מרן על מצעד התועבה: כולנו כאיש אחד נמחה בהפגנה באותו היום בכל כוחנו!
ליל יג תמוז תשס"ו (2 דקות)

                                             
 

מהלכות ברכות - ו
ליל יג תמוז תשס"ו (50 דקות)

                                             
 

מהלכות ברכות - ה
ליל ו תמוז תשס"ו (67 דקות)

                                             
 

מהלכות ברכות - ד
ליל כט סיון תשס"ו (65 דקות)

                                             
 

מהלכות ברכות - ג
ליל כב סיון תשס"ו (66 דקות)

                                             
 

מהלכות ברכות - ב
ליל טו סיון תשס"ו (57 דקות)

                                             
 

מהלכות ברכות
ליל ח סיון תשס"ו (70 דקות)

                                             
 

הלכות יום טוב וערוב תבשילים (תשס''ו) - ד
ליל א סיון תשס"ו (44 דקות)

                                             
 

הלכות יום טוב (תשס''ו) - ג*
ליל כג אייר תשס"ו (52 דקות)

                                             
 

* בחלק מהדרשה היו בעיות קליטה, ולכן מספר דקות חסרות במהלך הדרשה

הלכות יום טוב (תשס''ו) - ב
ליל טז אייר תשס"ו (67 דקות)

                                             
 

הלכות יום טוב (תשס''ו) - א
ליל ט אייר תשס"ו (55 דקות)

                                             
 

ספירת העומר - חלק ג (מנהגי העומר)
ליל ב אייר תשס"ו (61 דקות)

                                             
 

ספירת העומר - חלק ב
ליל כה ניסן תשס"ו (66 דקות)

                                             
 

דיני ספירת העומר
ליל יח ניסן תשס"ו (40 דקות)

                                             
 

פסח - חלק ד
ליל יא ניסן תשס"ו (49 דקות)

                                             
 

פסח - חלק ג
ליל ד ניסן תשס"ו (35 דקות)

                                             
 

פסח - חלק ב
ליל כו אדר תשס"ו (28 דקות)

                                             
 

פסח - חלק א
ליל יט אדר תשס"ו (49 דקות)

                                             
 

הלכות פורים ותענית אסתר
ליל יב אדר תשס"ו (50 דקות)

                                             
 

פרשת זכור
ליל ה אדר תשס"ו (40 דקות)

                                             
 

ד' פרשיות - המשך
ליל כח שבט תשס"ו (66 דקות)

                                             
 

ד' פרשיות, שבת שקלים
ליל כא שבט תשס"ו (69 דקות)

                                             
 

קדושת בית הכנסת
ליל ז שבט תשס"ו (63 דקות)

                                             
 

וידוי ונפילת אפים
ליל כט טבת תשס"ו (כ-77 דקות)

                                             
 

חזרת הש``צ
ליל כב טבת תשס"ו (כ-52 דקות)

                                             
 

תפילת תשלומין
ליל טו טבת תשס"ו (כ-75 דקות)

                                             
 

תפילה (תשס''ו) - חלק א
ליל ח טבת תשס"ו (כ-74 דקות)

                                             
 

המשך הלכות קריאת שמע
ליל א טבת תשס"ו (כ-67 דקות)

                                             
 

מהלכות חנוכה (תשס''ו)
ליל כד כסלו תשס"ו (כ-70 דקות)

                                             
 

מהלכות קריאת שמע (תשס''ו)
ליל יז כסלו תשס"ו (כ-57 דקות)

                                             
 

מהלכות קדיש (תשס''ו)
ליל י כסלו תשס"ו (כ-72 דקות)

                                             
 

מאה ברכות, מזיקים וסדר התפילה
ליל ג כסלו תשס"ו (כ-62 דקות)

                                             
 

מהלכות תפילין - ב (תשס''ו)
ליל כה חשון תשס"ו (כ-70 דקות)

                                             
 

מהלכות תפילין (תשס''ו)
ליל יח חשון תשס"ו (כ-68 דקות)

                                             
 

ברך עלינו (תשס''ו)
ליל יא חשון תשס"ו (כ-62 דקות)

                                             
 

הלכות ציצית ועוד
ליל ד חשון תשס"ו (כ-58 דקות)

                                             
 

ציצית, תפילין וקריאת שמע
ליל כז תשרי תשס"ו (כ-57 דקות)

                                             
 

הושענא רבא
ליל כ תשרי תשס"ו (כ-53 דקות)

                                             
 

סוכה וארבעת המינים
ליל יג תשרי תשס"ו (כ-72 דקות)

                                             
 

מענייני יוה''כ
ליל ו תשרי תשס"ו (כ-68 דקות)

                                             
 

מענייני רה''ש ויוה''כ
ליל כח אלול תשס"ה (כ-56 דקות)

                                             
 

אבינו מלכנו, ראש השנה
ליל כא אלול תשס"ה (כ-58 דקות)

                                             
 

מהלכות שופר
ליל יד אלול תשס"ה (כ-58 דקות)

                                             
 

סדר התפילה בעשרת ימי תשובה
ליל ז אלול תשס"ה (כשעה)

                                             
 

אלול - חודש הרחמים והסליחות
ליל ל אב תשס"ה (כ-71 דקות)

                                             
 

'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם - שמירה על בריאות הגוף והנפש לפי התורה
ליל כג אב תשס"ה (כ-72 דקות)

                                             
 

'השם לא יסלח להם' - דברים שנאמרו ע''י מרן בעקבות התממשות הגירוש
ליל טז אב תשס"ה (כ-7 דקות)

                                             
 

מהלכות אירוסין ונישואין
ליל טז אב תשס"ה (46 דקות)

                                             
 

קריאת קודש של מרן שליט''א לבוא לעצרת העולמית בכותל ביום ד', ה באב
ליל ב אב תשס"ה (כ-4 דקות)

                                             
 

מהלכות תשעה באב
ליל ב אב תשס"ה (כ-70 דקות)

                                             
 

דברי מרן שליט''א בימי בין המיצרים אודות הגירוש הקרב
ליל כד תמוז תשס"ה (כ-3 דקות)

                                             
 

מהלכות חודש אב
ליל כד תמוז תשס"ה (כ-58 דקות)

                                             
 

ד' תעניות ובין המיצרים
ליל יז תמוז תשס"ה (כשעה)

                                             
 

פיקוח נפש בשבת
ליל י תמוז תשס"ה (67 דקות)

                                             
 

הלכות בישול בשבת - חלק ב
ליל ג תמוז תשס"ה (37 דקות)

                                             
 

הלכות בישול בשבת
ליל כו סיון תשס"ה (58 דקות)

                                             
 

מלאכה שאין צריך לגופה
ליל יט סיון תשס"ה (56 דקות)

                                             
 

מלאכת מחשבת
ליל יב סיון תשס"ה (65 דקות)

                                             
 

חג מתן תורה
ליל ה סיון תשס"ה (69 דקות)

                                             
 

הלכות יום טוב - חלק ב
ליל כז אייר תשס"ה (שעה)

                                             
 

הלכות יום טוב - חלק א
ליל יג אייר תשס"ה (58 דקות)

                                             
 

מנהגי תקופת העומר
ליל ו אייר תשס"ה (86 דקות)

                                             
 

ספירת העומר
ליל כט ניסן תשס"ה (64 דקות)

                                             
 

ליל הסדר והלכותיו
ליל ח ניסן תשס"ה (84 דקות)

                                             
 

הלכות ערב פסח שחל בשבת ועוד*
ליל ראש חודש ניסן תשס"ה (73 דקות)

                                             
 

* הבעיות בסינכרון הקול עם התמונה הינם כפי שהוקלטו מהשידור המקורי.

מהלכות חמץ בפסח*
ליל כג אדר ב תשס"ה (84 דקות)

                                             
 

* במהלך השידור היו בעיות קליטה למשך מספר דקות. עמכם הסליחה.

סיפור המגילה
ליל טז אדר ב תשס"ה (כשעה)

                                             
 

פורים משולש
ליל ט אדר ב תשס"ה (כשעה)

                                             
 

תענית אסתר
ליל ב אדר ב תשס"ה (כשעה)

                                             
 

מהלכות חודש אדר ופורים - חלק ב
ליל כה אדר א תשס"ה (כ-87 דקות)

                                             
 

מהלכות חודש אדר ופורים
ליל יח אדר א תשס"ה (כ-72 דקות)

                                             
 

גוזז בשבת
ליל יא אדר א תשס"ה (כ-51 דקות)

                                             
 

מכה בפטיש ובישול בשבת
ליל ד אדר א תשס"ה (כ-47 דקות)

                                             
 

טוחן ובורר בשבת
ליל כז שבט תשס"ה (כ-64 דקות)

                                             
 

קובץ הלכות שבת
ליל כ שבט תשס"ה (כ-65 דקות)

                                             
 

דיני חולה בשבת
ליל יג שבט תשס"ה (כ-50 דקות)

                                             
 

מלאכת כותב וצובע בשבת; פסיק רישיה
ליל ו שבט תשס"ה (כ-62 דקות)

                                             
 

לחם משנה, שנים מקרא, הפרשת חלה
ליל כט טבת תשס"ה (כ-86 דקות)

                                             
 

אמירה לגוי שבות
ליל כא טבת תשס"ה (כשעה)

                                             
 

מהלכות ברכת המזון
ליל יד טבת תשס"ה (כ-74 דקות)

                                             
 

דברים האסורים לפני התפילה
ליל ז טבת תשס"ה (כ-74 דקות)

                                             
 

מהלכות חנוכה - חלק ב
ליל כז כסלו תשס"ה (כ-70 דקות)

                                             
 

מהלכות חנוכה
ליל כב כסלו תשס"ה (כ-56 דקות)

                                             
 

הלכות הדלקת נרות שבת
ליל טו כסלו תשס"ה (כ-64 דקות)

                                             
 

איסור טעימה לפני קידוש
ליל ח כסלו תשס"ה (כ-71 דקות)

                                             
 

דיני איסור בישול בשבת
ליל א כסלו תשס"ה (כ-73 דקות)

                                             
 

דברי מרן שליט''א לגבי מערכת החינוך
ליל כג חשון תשס"ה (כ-12 דקות)

                                             
 

דיני הבדלה וסעודה רביעית
ליל כג חשון תשס"ה (כ-75 דקות)

                                             
 

דיני היין לקידוש
ליל טז חשון תשס"ה (כ-86 דקות)

                                             
 

דברי מרן שליט''א בנושא ההתנתקות
ליל ט חשון תשס"ה (כרבע שעה)

                                             
 

הלכות קידוש*
ליל ט חשון תשס"ה (כשעה)

                                             
 

* מספר דקות בתחילת השיעור חסרות, עמכם הסליחה

משיב הרוח / ברך עלינו
ליל כה תשרי תשס"ה (כ-71 דקות)

                                             
 

הושענא רבא ושמחת תורה
ליל יח תשרי תשס"ה (כ-58 דקות)

                                             
 

עשי''ת ובין אדם לחברו*
ליל ד תשרי תשס"ה (כ-55 דקות)

                                             
 

* כולל התייחסות נרחבת להלכות איסור פאה נוכרית וחומרת האיסור

הלכות ערובי תבשילין*
ליל כו אלול תשס"ד (כ-54 דקות)

                                             
 

* לקראת ראש השנה שצמוד השנה לשבת קודש, ולכן צורך בעירובי תבשילין

הלכות סוכה ולולב
ליל יט אלול תשס"ד (כ-52 דקות)

                                             
 

הלכות יום הכיפורים
ליל יב אלול תשס"ד (כ-57 דקות)

                                             
 

הלכות הימים הנוראים ותפילותיהן
ליל ה אלול תשס"ד (כ-75 דקות)