בס"ד‎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חדש!אתר ש"סחדש!‎
 
 
 
 
 
 
 
סיפורים‎

בדף זה מובאים סיפורים קצרים שמספר מרן שליט"א, בסוף הדרשות הניתנות בבית הכנסת היזדים במוצאי שבתות. הסיפורים הם סיפורים ממורשת ישראל, או משלים של חז"ל ושל גדולי ישראל, המוצגים באופן המיוחד לכבוד מרן שליט"א, בדרך המושכת את הלבבות, ובלשון השווה לכל נפש. ‎
 
 
כבשן האש
ליל ב שבט תשס"ד (כ-30 דקות)

                                             
 
יציאת מצרים
ליל טז שבט תשס"ד (כ-16 דקות)

                                             
 
אלכסנדר מוקדון ומדינת הנשים*
ליל ל שבט תשס"ד (כ-21 דקות)

                                             
 
* כולל סיפורים נוספים בנושא "בין אדם לחברו" וחומרת הגזל‎
מכת הארבה של צפת
ליל כא אדר תשס"ד (כ-9 דקות)

                                             
 
חיים ומוות ביד הלשון
ליל ד אייר תשס"ד (כ-34 דקות)

                                             
 
מלך ספרד והשר היהודי
ליל יא אייר תשס"ד (כ-12 דקות)