בס"ד‎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חדש!אתר ש"סחדש!‎
 
 
 
 
 
 
 
סליחות‎

בדף זה מובאים קטעים מאמירת הסליחות, מפי טובי החזנים, כפי שהוקלטו במוצ"ש ליל ה באלול תשס"ד, במעמד כבוד מרן הראשון לציון רבינו עובדיה יוסף שליט"א, ובמעמד כבוד ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום", הרב הגאון המקובל בניהו שמואלי שליט"א.‎
 
תזכורת: אין לענות אמן לשידור מוקלט.‎
 
 
אמירת הסליחות באורך מלא
(כשעה)

                                             
 
בן אדם, מה לך נרדם?!
(כ-5 דקות)

                                             
 
ה' הקשיבה ועשה, אל תאחר
(כ-4 דקות)

                                             
 
שבט יהודה בדוחק ובצער
(כ-3 דקות)

                                             
 
בדיל ויעבור
(כ-5 דקות)

                                             
 
אנשי אמונה אבדו
(כ-3 דקות)

                                             
 
תמהנו מרעות, תשש כוחנו מצרות
(כ-5 דקות)

                                             
 
וידוי
(כ-5 דקות)

                                             
 
אשמנו מכל עם
(כדקה)

                                             
 
קבלת עול מלכות שמים
(כ-5 דקות)

                                             
 
אלוקינו שבשמים
(כ-5 דקות)

                                             
 
עננו
(כ-2 דקות)

                                             
 
אדון הסליחות
(כ-2 דקות)

                                             
 
חוסה על ישראל עמך
(כ-2 דקות)

                                             
 
עשה למען
(כדקה)

                                             
 
דְעָנֵי לְעַנִיֵי
(כ-5 דקות)

                                             
 
יה שמע אביוניך
(כ-2.5 דקות)

                                             
 
אתאנו לחלות פניך
(כ-3 דקות)

                                             
 
אליך ה' נשאתי עיניי
(כ-5 דקות)

                                             
 
הושיענו למען שמך
(כ-2 דקות)

                                             
 
שומר ישראל
(כדקה)

                                             
 
'מִי שֶׁבֵּרַךְ' מפי מרן שליט''א*
(כדקה)

                                             
 
*תזכורת: אין לענות אמן לשידור מוקלט.‎